Flygare
Slänggunga för de mindre barnen. Klassisk karusell.
Flygare
Flygare
Flygare
Flygare
Flygare